Enneagram type 9

bemiddelaar, vredesstichter, bruggenbouwer, diplomaat, boeddha

In deze (gratis) mini ‘cursus’ geef ik jullie een kijkje in de kennis en wijsheid die het Enneagram te bieden heeft. Iedere paar weken voeg ik een type toe, tot ik jullie een mooi overzicht heb gegeven van alle typen. Daarna zal ik het zeker nog verder aanvullen met steeds weer iets nieuws. Dit is nog maar een klein deel van alles wat je er over kunt leren en ontdekken, maar hiermee kun je al een goeie eerste indruk krijgen van de verschillende Enneagram typen, hun intenties, drijfveren, waar ze goed in zijn, wat ze lastig vinden, wat er in hun om gaat en hun pad naar Essentie. Heel veel plezier ermee!

Basismotivatie
Hij/zij wil een goede atmosfeer (harmonie), hij doet er alles aan om dat te bestendigen, op die manier kan hij met anderen in verbinding blijven.

Kwaliteiten/ goed in
Bemiddelend, kalm, accepterend, vriendelijk, attent, nuchter, meegaand, vreedzaam, leunt achterover, verantwoordelijk,  betrouwbaar, ondersteunend, behulpzaam, coördinator op de achtergrond, innemend, tevreden, geduldig, objectief, bescheiden, ontvankelijk, meelevend. Kan goed compromissen sluiten, dingen aanvoelen, bemiddelen in conflicten, voelt zich vaak het lekkerst in een rol op de ‘achtergrond’ als facilitator/ coördinator of samen met een goeie sparringpartner. Maakt dingen met humor wat luchtiger/ lichter, kan dingen van meerdere kanten bekijken. Als hij een duidelijk doel heeft is hij vastberaden en gedreven om daar te komen, intuïtief en op eigen kompas.

Het liefst vermijd hij/zij…
Conflicten, confrontaties en disharmonie. Ze willen de goede vrede bewaren en zijn geneigd om conflicten tot elke prijs uit de weg te gaan, ten koste van zichzelf. Alles wat disharmonie kan veroorzaken, zoals een duidelijke mening of stemverheffing, wordt ingehouden.

Focus van aandacht
Hij/zij is gericht op de agenda’s van anderen, een comfortabele rust en overeenstemming/ consensus bereiken.

Korte beschrijving van Type 9

Een Negen leert ons verdraagzaam te zijn, anderen te accepteren zoals ze zijn en het positieve in ieder mens te zien. Hij leert ons hoe je de ander in zijn waarde kan laten en de waarheid kan zeggen, zonder aanstootgevend te zijn. Een ontwikkelde Negen heeft de kwaliteit om harde waarheden zodanig te uiten dat anderen deze moeiteloos slikken. Hij kan bijzonder helder, maar wijs en oprecht dingen zeggen, die zeer treffend zijn, maar nooit kwetsend. Hij is iemand bij wie anderen zich op hun gemak voelen.

Een ontwikkelde Negen is accepterend en behandelt iedereen als gelijke, hij uit zelden negatieve gevoelens of gedachten. Hij is kalm en heeft een rustgevende invloed op anderen. Hij richt zich op het positieve van de mens en ziet bij problemen altijd wel een oplossing. Dit maakt hem ook creatief.

Hij is ontvankelijk, staat open voor andere meningen en afwijkende standpunten, waardoor ook outsiders zich door hem gezien voelen. Het is een bemiddelaar die intuïtief aanvoelt wat gezegd of nagelaten moet worden om mensen tot elkaar te brengen.

Een Negen is vaak diplomatiek, geduldig, creatief, optimistisch, attent, aardig, begripvol, gezellig en positief ingesteld. Hij kan heel goed geven en hulp bieden zonder er iets voor terug te verlangen. Hij past zich heel snel aan anderen aan en aan de omstandigheden. Hij neemt de dingen zoals ze komen.

type 9 confronterend in hoofd

Hij is over het algemeen een tevreden mens, hij neemt genoegen met wat hij krijgt en is geneigd zich snel bij een situatie neer te leggen. Hij kan wel goed vechten maar dan voor de goede zaak of voor de ander maar moeilijk voor zichzelf. Hij lijkt een slapende kracht in zich te herbergen.
 
Een Negen kan soms wat gemakzuchtig zijn, hij laat de dingen dan een beetje op zijn beloop. Hij heeft wel gezag, maar hij gebruikt het vaak te weinig. Hij lijkt zich vaak af te vragen hoe hij dingen voor zichzelf wat makkelijker kan maken. Hij ontloopt vaak problemen, maar als hij zich met problemen gaat bemoeien lost hij die meestal ook wel snel op en wordt hij erg actief. 

Het nemen van beslissingen kan voor de Negen soms moeilijk zijn. Hij kan het beter als er geen persoonlijk belang bij is of als hij een heel duidelijk doel voor ogen heeft, waar hij heen wil. Als dit niet het geval is kan hij steunen op gewoonten, hierdoor kan hij in zijn roes blijven en wordt hij niet gedwongen tot het nemen van een beslissing.

 ‘Afscheid’ nemen vindt hij vaak moeilijk, net als ‘nee’ zeggen. De werkwijze van de Negen is soms wonderlijk, hij besteedt vaak veel energie aan ‘onbelangrijke’ dingen, aan de hoofdzaken lijkt hij daardoor maar niet toe te komen.

Een opdracht wordt ook niet altijd van A tot Z uitgevoerd, maar in stukjes. Hij begint dan zomaar ergens in het midden en voert de klus dan in delen uit. Daardoor heeft hij soms moeite om zich aan deadlines te houden. Hij vindt het dan wel fijn om een sterke persoon naast zich te hebben, waar hij af en toe mee kan sparren, prioriteiten kan bespreken en om zelf een beetje uit de wind te blijven, dan hoeft hij geen conflicten of confrontaties aan te gaan.

 

Gedrag in stress (desintegratielijn naar de 6)
Als hij in stress raakt, wordt hij angstiger en gaat hij sterker twijfelen aan zijn eigen besluitvorming. Vaak gaat hij dan dingen uitstellen en weet hij niet goed welke prioriteiten bij moet stellen. Hij kan hier dan zijn stille weerstand botvieren of juist te meegaand worden. Hij voelt zich dan stuurloos en raakt verstrikt in een passiviteit waarbij hij geen energie meer voelt om eruit te komen. Door weer in contact te treden met anderen kan hij soms zijn verloren vitaliteit weer terugvinden.

Gedrag in groei (integratielijn naar de 3)
Als een Negen in emotioneel rustig vaarwater verkeert, is hij meer in contact met zijn levensenergie. Hij is doelgerichter, weet wat hij wil bereiken of waar hij voor gaat en hij gaat dan ook intuïtief op zichzelf/ zijn eigen kompas vertrouwen. Hij gaat meer zijn eigen mening geven, hij wordt assertiever en spreekt duidelijker zijn eigen behoeften uit. Met een duidelijk doel kan hij vaak ook wat makkelijker beslissingen nemen, prioriteiten stellen en keuzes maken. Hij verzet bergen werk, houdt overzicht, en is heel daadkrachtig, ook in het gezelschap van anderen. Hij wordt dan zichtbaarder en gaat zichzelf en wat hij bijdraagt ook meer zien als waardevol en belangrijk. Daardoor gaan anderen hem ook meer waarderen en zien als waardevol en belangrijk.

 

Hij overziet alle standpunten
Doordat een Negen het vermogen heeft om alle standpunten te overzien, kan hij hierdoor soms ook wel besluiteloos overkomen, omdat hij van alles de voordelen en de nadelen kan inzien. Dit vermogen maakt dat hij soms meer rekening houdt met de positie, agenda en persoonlijke voorkeuren van anderen dan met die van zichzelf. Hij vindt het vaak moeilijk om te weten wat werkelijk belangrijk voor hem is, hij doet vaak datgene wat anderen willen, hierdoor hoeft hij ook geen confrontaties aan te gaan. Hij houdt van een comfortabel harmonieus en aangenaam leven.

Om de eigen wil te stimuleren zijn de kernvragen voor de Negen: Wat vind jij? Wat wil jij? Duidelijke afspraken maken helpt hem zich aan tijdslimieten te houden en geeft hem structuur.

Als je je bij het lezen van alle Enneagram typen in alles wel lijkt te herkennen, dan is type Negen waarschijnlijk het type die het meest bij je past. De Negen herkent zich vaak in alle typen: het onzekere van de Zes, de kracht van de Acht, het kritische van de Eén, het filosofische en het terugtrekkende van de Vijf, het mystieke en dromerige van de Vier, het plezier van de Zeven, het geven van de Twee en de daadkracht van de Drie. De Negen is ‘alles’ behalve zichzelf… Hij heeft te leren om het oriëntatiepunt meer bij zichzelf te leggen en zichzelf als belangrijk en waardevol te zien.

 

Muziek Enneagram type 9

De componiste en Enneagramkenner Bernadette Galea heeft voor ieder Enneagram type een muziekstuk gecomponeerd ‘Nine of Us‘, met passende beelden en teksten. Voor Type 9 heb ik ‘m bijgevoegd in onderstaande video ‘I Am Here’

Het gaat hierbij dus niet alleen om de muziek, maar vooral óók om de tekst erbij en de beelden. Het complete plaatje dat zij heeft gecreëerd en gecomponeerd is typerend  voor dit Enneagram type. Dus ook als dit níet jouw Enneagram type is, dan is het heel leuk en leerzaam om te bekijken!

Hogere deugd als deel van de essentie

Daadkracht doelbewust en vastberaden handelen, het oriëntatiepunt bij zichzelf zoeken. Zich niet meer als een figurant in andermans toneelstuk beschouwen, maar voluit participeren ervaringen en gevoelens doorleven en serieus nemen. Hierdoor hervindt de Negen de verbinding met zijn energiebron (buikcentrum) én het hart en daarmee met zijn levenskracht.

Hogere inspiratie als deel van de essentie

Liefde door gericht op zoek te gaan naar de eigen diepte, zijn ware Zelf, zal de Negen geïnspireerd worden door het idee, dat liefde meer is dan de harmonie willen bewaren om met anderen verbonden te blijven. In dit weten ervaart hij zichzelf als gewenst en van belang.

Meer weten?

Bel of mail mij dan gerust eens voor meer informatie:
06-24980009 of margot@reflect-lci.nl

Wat je hierboven kunt lezen is slechts een heel klein deeltje van de wijsheid die het Enneagram je te bieden heeft. 

Als je meer wilt weten over je eigen Enneagram type kan een Enneagram diepte interview hier goed inzicht in geven, met eventueel aanvullend een aantal coachgesprekken. 

Je kunt ook de Introductie workshop Enneagram volgen of als je er meer uitgebreid ervaring & kennis over wilt opdoen, dan is de Opleiding Enneagram, Persoonlijk Leiderschap & Zelfbewustzijn heel interessant!

Literatuur:
Kleine Ego’s, Grote zielen, Piet van Haaster/ Elly Voorend
Coachen met het Enneagram, Renske van Berkel
De Wijsheid van het Enneagram, Riso & Hudson
Enneasleutels, Rita van der Weck-Capitein