Enneagram

Je persoonlijke effectiviteit en manier van functioneren zijn vaak afhankelijk van de mate waarin je jezelf kent.

Het enneagram is een fantastisch hulpmiddel tot zelfkennis. Je krijgt hiermee (beter) inzicht in je eigen patronen, drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en andere persoonlijke aspecten. Het is een model van negen persoonlijkheidstypen, dat veelal ingezet wordt als onderdeel van een loopbaan- of coachtraject.

Het enneagram geeft je daarnaast ook de mogelijkheid om te reflecteren op je meest dominante specifieke patronen. Je zult in alle negen typen wel iets van jezelf herkennen, toch is er altijd één enneagramtype waarin jij je het meest herkent en waar je ook het meest van kunt leren.

In een diepte-interview staan we stil bij uiteenlopende thema`s en onderwerpen. Hiermee krijg je inzicht in de manier waarop deze thema`s een rol spelen in je privé-leven en in je werk. Het is een laagdrempelige en toch diepgaande start om een mooi ontdekkings- en ontwikkelingsproces in gang te zetten en te realiseren… De weg naar ‘jij op je best’!

Diepte-interview of online introductie cursus
Je kunt een afspraak maken voor een persoonlijk diepte-interview van ca 1,5 uur. Als je zelf een klein groepje hebt van minimaal 4 mensen, dan kan ik ook een korte introductie workshop geven (online).

Online Opleiding Enneagram
Als je op een laagdrempelige en toch ook diepgaande manier kennis met het Enneagram wilt maken, dan kun je je ook aanmelden voor de Online Opleiding Enneagram. Hieronder vind je meer informatie hierover.

Online Opleiding Enneagram

'Een opleiding voor Persoonlijk Leiderschap en Zelfbewustzijn'

 

Het Enneagram geeft enorm veel inzichten in hoe iemand de wereld bekijkt, denkt, voelt, handelt, communiceert, kwaliteiten, drijfveren, de ’taal’ die hij spreekt, etc.  Het heeft mijzelf, toen ik het ontdekte in 2004, heel veel inzichten en eye openers gegeven. Datzelfde krijg ik ook altijd terug van mijn cliënten!
Daarnaast heeft het ook vaak een versneld effect op een coachtraject, omdat je direct ziet welke onderstromen er spelen en hoe die (vaak op een belemmerende manier) doorwerken in het leven van iemand of in relaties van iemand.

De opleiding duurt 1 jaar. Aan het eind van de opleiding kun je de kennis van het Enneagram toepassen in je privé leven, je relatie, in je werk, samenwerking met anderen. Maar evt ook in coaching, loopbaanbegeleiding, begeleiding van cliënten, selectieprocessen van personeel, aansturen van medewerkers, etc.

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen, zelfbewuster wil worden, wil groeien. Het is een opleiding voor Persoonlijk Leiderschap en Zelfbewustzijn. Daarnaast geeft de  opleiding je de mogelijkheid om (als je dat wilt) deze kennis ook toe te passen in je werk/ je professionele leven. Iedereen die met mensen werkt kan de kennis van het Enneagram hierbij praktisch toepassen. Je maakt een verdiepingsslag in je samenwerking met anderen, je verbetert je relaties, je leert vanuit andere perspectieven naar situaties en mensen kijken.

De opleiding start met ca 15 deelnemers, zodat we ook veel van elkaar(s type) kunnen leren en veel kunnen uitwisselen hierover.

Onderaan deze pagina vind je meer inhoudelijke informatie, hoe de opleiding is opgebouwd, welke onderwerpen er aan de orde komen, wat je leert in de opleiding, etc.

Ik bied deze opleiding aan tegen een zeer aantrekkelijke prijs, €1.995,00 (excl btw). Je hebt ook ná het volgen van de opleiding onbeperkt toegang tot de lesstof en de modules, die regelmatig zal worden aangevuld met nieuw materiaal. Onderdeel van de opleiding zijn ook ca vier één-op-één coachsessies/ ontwikkelgesprekken in het kader van jouw Enneagram type/ persoonlijke groei.

Vind je het leuk om hier meer over te horen? Bel of mail mij dan gerust voor een vrijblijvende ‘rondleiding/ proeverij’ in de Online opleiding. Ik vertel ik er dan van alles over, je kunt vragen stellen, ik geef uitleg over de inhoud van de opleiding en ik vertel het e.e.a. over het Enneagram en hoe ik dat toepas privé en in mijn werk.

Hieronder kun je je aanmelden voor de ‘proeverij’ of voor de online Opleiding Enneagram (start medio mrt/apr ’24) 

Inhoud van de Online Opleiding Enneagram

Je leert hoe je het Enneagram voor jezelf, maar ook professioneel kunt toepassen in je werk, in de samenwerking met anderen, in je relatie(s). Je leert meer open te staan voor andere perspectieven, hoe denken en doen anderen en waarom? Je krijgt beter inzicht in de interactie, behoeften en communicatie in relaties: met je partner, op het werk met collega’s, maar ook privé met vrienden en familie.

Naast het Enneagram, zal ook in een deel van de training aandacht besteed worden aan het thema ‘loslaten’ en patronen doorbreken met de Sedona Loslaat Methode.

De opleiding is voor iedereen toegankelijk die zichzelf wil ontwikkelen. Ben je werkzaam als coach , therapeut, HR adviseur of manager, dan kun je deze kennis ook goed inzetten in begeleidingstrajecten, coaching of selectie van medewerkers. 

De opleiding bestaat uit 7 Modules:

Introductie Module en Module 1 t/m 3:
In deze Modules krijg je een heldere en praktische uitleg over de 9 verschillende Enneagram typen, hun drijfveren, motivaties, kwaliteiten, patronen (met hun onderliggende intenties), fixaties, etc (duur: 1 maand per Module).

Module 4:
Je eigen Enneagram type staat in deze Module centraal, verdieping, reflectie en (nog beter) inzicht krijgen in jezelf m.b.v. het Enneagram (duur: 2 maanden).

Zomervakantie periode (juli/ aug, ca 6-8 weken pauze)

Module 5:
Enneagram en Coaching. In deze Module leer je hoe je het Enneagram kunt inzetten in de samenwerking en interactie met anderen, in coaching, één-op-één, in een overleg, in een training, team coaching, opvoeding (duur: 2,5 maand). 

Module 6:
Enneagram, Taal & Communicatie (duur: 1,5 maand). Hoe communiceren de verschillende Centra (hoofd, hart, buik) en Enneagram typen, welke intenties en behoeften spelen hierbij een rol, waar gaat hun aandacht naar toe, wat ‘horen’ zij?

Totale studietijd
Je kunt uit gaan van ca 1 à 2 uur studietijd per week (ca 4-8 uur per maand), dit is excl de online ‘live’ bijeenkomsten één avond per maand (ca 2 uur).  Dat komt neer op een studiebelasting van ca 20-24 dagdelen voor de gehele opleiding. In de zomer(vakantieperiode) is een korte pauze ingelast van ca 6-8 weken.

Ik heb bewust ca. genoemd, omdat je zelf kunt bepalen hoeveel (extra) tijd je er in wilt stoppen. Er staan adviezen in om bv extra literatuur te lezen of bepaalde opdrachten te doen, maar je kunt er ook voor kiezen om alleen de online lessen te kijken. Hoe meer verdieping je wilt, hoe meer tijd je er in kunt stoppen 😉 maar alleen de online lessen volgen geeft ook al een heel goed beeld van de lesstof.

Naast de online lessen die je in je eigen tempo volgt, is er 1 keer per maand een online ‘live’ bijeenkomst met de groep, waarin steeds een ander thema centraal staat, soms ook externe sprekers uitgenodigd worden, passend bij de Module van die betreffende maand. Soms alleen intervisie/ uitwisseling met elkaar in de groep. Uiteraard is er, tijdens deze bijeenkomsten en daarbuiten, ook ruimte om vragen te stellen, ervaringen en inzichten te delen. Individuele coachgesprekken zijn ook onderdeel van de opleiding, dit kan o.a. een type interview zijn, maar ook een aantal coachgesprekken, dit is naar behoefte. Je hebt ca 4 coachgesprekken.

Je leert de lesstof op verschillende manieren
Je volgt de lessen d.m.v. mijn online video’s, je maakt (reflectie)opdrachten, je hebt een werkmap met een stuk theorie die je kunt lezen ter aanvulling op de online lessen en ik geef ook tips over vakliteratuur die je ter aanvulling en verdieping kunt lezen. Daarnaast heb ik in de lessen online, ook leuke en inspirerende filmpjes en cartoons toegevoegd.

Je houdt toegang tot de opleiding en de online ‘live’ bijeenkomsten
Je houdt ook na het opleidingsjaar toegang tot het programma. Je kunt dan zowel de huidige als de aanvullende lessen die nog (ter verbetering/ aanvulling) worden toegevoegd volgen! En je kunt naar behoefte ook de online ‘live’ lessen blijven bijwonen, als je dat leuk vindt.