Inhoud van de Jaaropleiding Enneagram

Je leert hoe je het Enneagram voor jezelf, maar ook professioneel kunt toepassen in je werk, in de samenwerking met anderen, in je relatie(s). Je leert meer open te staan voor andere perspectieven, hoe denken en doen anderen en waarom? Je krijgt beter inzicht in de interactie, behoeften en communicatie in relaties: met je partner, op het werk met collega’s, maar ook privé met vrienden en familie.

Naast het Enneagram, zal ook in een deel van de training aandacht besteed worden aan het thema ‘loslaten’ en patronen doorbreken met de Sedona Loslaat Methode.

De opleiding is voor iedereen toegankelijk die zichzelf wil ontwikkelen. Ben je werkzaam als coach , therapeut, HR adviseur of manager, dan kun je deze kennis ook goed inzetten in begeleidingstrajecten, coaching of selectie van medewerkers. 

De opleiding bestaat uit 7 Modules:

Introductie Module en Module 1 t/m 3:
In deze Modules krijg je een heldere en praktische uitleg over de 9 verschillende Enneagram typen, hun drijfveren, motivaties, kwaliteiten, patronen (met hun onderliggende intenties), fixaties, etc (duur: 1 maand per Module).

Module 4:
Je eigen Enneagram type staat in deze Module centraal, verdieping, reflectie en (nog beter) inzicht krijgen in jezelf m.b.v. het Enneagram (duur: 2 maanden).

Zomervakantie periode (juli/ aug, ca 6-8 weken pauze)

Module 5:
Enneagram en Coaching. In deze Module leer je hoe je het Enneagram kunt inzetten in de samenwerking en interactie met anderen, in coaching, één-op-één, in een overleg, in een training, team coaching, opvoeding (duur: 2,5 maand). 

Module 6:
Enneagram, Taal & Communicatie (duur: 1,5 maand). Hoe communiceren de verschillende Centra (hoofd, hart, buik) en Enneagram typen, welke intenties en behoeften spelen hierbij een rol, waar gaat hun aandacht naar toe, wat ‘horen’ zij?

Totale studietijd
Je kunt uit gaan van ca 1 à 2 uur studietijd per week (ca 4-8 uur per maand), dit is excl de vijf praktijkdagen.  Dat komt neer op een studiebelasting van ca 25-30 dagdelen voor de gehele opleiding. In de zomer(vakantieperiode) is een korte pauze ingelast van ca 6-8 weken.

Ik heb bewust ca. genoemd, omdat je zelf kunt bepalen hoeveel (extra) tijd je er in wilt stoppen. Er staan adviezen in om bv extra literatuur te lezen of bepaalde opdrachten te doen, maar je kunt er ook voor kiezen om alleen de praktijkdagen en de online lessen te kijken. Hoe meer verdieping je wilt, hoe meer tijd je er in kunt stoppen 😉 maar de praktijkdagen met de online lessen samen, geven ook al ruim voldoende kennis en inzichten.

Naast de vijf praktijkdagen en de online lessen, is er 1 keer per twee maanden een online Q&A bijeenkomst met de groep,  Uiteraard is er, tijdens deze bijeenkomsten en daarbuiten, ook ruimte om vragen te stellen, ervaringen en inzichten te delen. .

Je leert de lesstof op verschillende manieren
Je volgt de 5 praktijkdagen en daarnaast de lessen in de Modules: dit zijn videolessen, je maakt (reflectie)opdrachten, je hebt een werkmap met een theorie die je kunt lezen ter aanvulling op de online lessen en ik geef ook tips over vakliteratuur die je ter aanvulling en verdieping kunt lezen. Daarnaast heb ik in de lessen online, ook leuke en inspirerende filmpjes en cartoons toegevoegd.

Je houdt toegang tot online Modules en de online Q&A bijeenkomsten
Je houdt ook na het opleidingsjaar toegang tot het online programma. En je kunt naar behoefte ook de online Q&A bijeenkomsten blijven bijwonen, als je dat leuk vindt.