The Work, Byron Katie

The Work is een simpel maar krachtig proces van zelfonderzoek dat je leert om jouw gedachten die  ‘lijden’ veroorzaken te herkennen, te onderzoeken en in de ‘spiegel’ te kijken. Het is een manier om te begrijpen wat je pijn doet en om de oorzaak van je problemen helder tegemoet te treden.

 

Mensen die The Work regelmatig beoefenen, berichten vaak over:

  • Verlichting van depressie: vind oplossingen en zelfs geluk in situaties die voorheen uitputtend waren.
  • Vermindering van stress: leer te leven met minder bezorgdheid of angst, meer ontspannen.
  • Verbeterde relaties: ervaar diepere verbondenheid met je partner, je ouders, je kinderen, je vrienden en jezelf.
  • Verminderde woede: begrijp wat je boos en haatdragend maakt, reageer minder snel, minder vaak en minder heftig, neutraler.
  • Meer geestelijke helderheid: leef en werk effectiever.
  • Meer energie: een energieker en vitaler gevoel.